SOLINKS

Arbeidsmarkt.

De veranderingen in de arbeidsmarkt gaan snel; werkgevers willen een soepeler ontslagrecht terwijl werknemers meer zekerheid zoeken. Beide wensen zijn ingegeven door de onzekerheid op de arbeidsmarkt.
En ondertussen gaat de robotisering en de automatisering in de wereld door. Veel banen aan de onderkant van de markt zullen daardoor verdwijnen. Ook de invoering van een basisinkomen en de daarbij horende vereenvoudiging van de belasting zal veel banen kosten.

Aan de andere kant biedt de invoering van een basisinkomen ook kansen, er zal meer vraag ontstaan naar een aantal artikelen en een aantal mensen zal er voor kiezen om geen betaald werk te gaan doen. Ook dit leidt tot een verschuiving op de arbeidsmarkt. Daarnaast zal men ook sneller bereid zijn om iets als vrijwilliger te doen of kiezen voor een eigen bedrijf.

Deze veranderingen zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de vraag naar arbeidskrachten meer in evenwicht zal komen met het aanbod waardoor de kans bestaat dat arbeidsvoorwaarden kunnen verbeteren.

Voor de werkgevers betekent de invoering van een basisinkomen dat de loonkosten zullen dalen (pensioenbijdragen en werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen vervallen). Doordat de krappere arbeidsmarkt tot een stijging van de salarissen zal leiden (vooral bij de laagste inkomens) verwachten wij dat per saldo de kosten voor arbeid hoger zullen worden. Om te voorkomen dat een vlucht naar “lage lonen landen” hierdoor groter zal worden zal in Europees verband moeten worden gekeken wat daar aan gedaan kan worden.

Welk effect verwacht u dat een basisinkomen heeft op de loonkosten?

De loonkosten zullen stijgen - 33.3%
De loonkosten blijven gelijk - 33.3%
De loonkosten zullen dalen - 33.3%
Geen mening - 0%