SOLINKS

Persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling gaat over meer dan onderwijs, het gaat over hoe wij met elkaar samen leven en met een veranderende maatschappij waar werk niet langer zaligmakend is verandert die manier van samenleven ook.

Waar wij nu opleiden om mensen een kans te geven op werk dat bij hen past, zal het straks veel meer gaan om mensen klaar te maken voor het leven in een evoluerende wereld waarin grenzen nog wel bestaan maar alleen als fysieke afbakening van gebieden. In een dergelijke wereld is het van belang dat men op de hoogte is van ons verleden. Daarbij is het belangrijk dat er informatie wordt gegeven over alle idee├źn die hier over bestaan.

Het nieuwe opleiden houdt ook rekening met de persoonlijke wensen en talenten, naast een aantal basisvaardigheden (bijvoorbeeld: rekenen, taal, wereldgeschiedenis, wijsbegeerte en natuurkunde) zal onderwijs zoveel mogelijk modulair gebeuren waarbij deze wensen en talenten een hoofdrol spelen. Van leerkracht naar kennisdeler en verhalen verteller.
De rol van de overheid beperkt zich tot de financiering, het stellen van minimale doelen en controle op de onderwijsplicht. De onderwijsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de manier waarop het wordt ingevuld.

Onderwijs moet toekomstgericht zijn daarvoor geven wij de volgende punten mee ter overdenking:

  • Hoe worden digitale vaardigheden ingebed?
  • Tot welke leeftijd wordt er voornamelijk algemeen vormend onderwijs gegeven?
  • Op welke manier wordt het vakonderwijs ingericht en hoe wordt het bedrijfsleven daarbij betrokken?
  • Talentontwikkeling als onderdeel van het onderwijs.
  • Een leven lang zelfontplooiing.

Van een leven lang leren gaan we naar een leven lang je talenten vergroten en interesses uitdiepen.