SOLINKS

Het besef dat onze bronnen (althans bij het huidige consumptieniveau) eindig zijn dwingt ons om te zoeken naar alternatieven en naar een beperking van het gebruik.
De mens, als meest ontwikkeld (voor zover wij weten) wezen op deze planeet, is verplicht om al het andere leven (van micro organisme tot walvis) zoveel als binnen zijn mogelijkheden ligt te behoeden voor uitsterven. Handhaving van de diversiteit staat voorop. Alles wat dit negatief kan beïnvloeden moet wereldwijd worden verboden. Handelsverdragen zouden altijd een hoofdstuk moeten bevatten ter bescherming van de diversiteit. Klimaatstudies en het implementeren van de uitkomsten moeten grote humanitaire rampen (overstromingen, droogte en epidemieën) helpen voorkomen. Waarbij maatregelen die worden genomen goed getoetst moeten worden op de gevolgen die zij hebben.

Suggestie: “Onderzoek hoe warmte van vulkanen kan worden benut en in hoeverre daarmee ernstige uitbarstingen voorkomen kunnen worden”. Begin met een onderzoek naar de supervulkanen in Duitsland (Eifel) en Italië (Napels).