SOLINKS

Economie.

Een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Economie gaat niet (alleen) over geld verdienen, economie houdt ook rekening met de toekomst. Ook in de zeven magere jaren moet er immers gegeten kunnen worden.

Economie is een stelsel van waarden; waardering en beloning tegenover investering en inspanning. Een spel van vraag en aanbod. Daarbij zou manipulatie (het kunstmatig laag of hoog houden van voorraden of het opslaan van grondstoffen uit winstoogmerk) geen rol mogen spelen.

Economie houdt, al wordt dat soms wel gedacht, ook niet op bij landsgrenzen. Sterke economische groei of juist dalingen in de economie elders hebben (nagenoeg) direct invloed op de economie in Nederland. Als we denken dat wij het hier kunnen regelen dan is dat dus maar voor een klein deel waar.

Alle onderwerpen die hiervoor besproken zijn hebben invloed op de economie in Nederland.

  • De invoering van een basisinkomen leidt tot veranderingen op de arbeidsmarkt (het aanbod aan arbeidskrachten zal wijzigen en dat geldt ook voor de vraag naar producten).
  • Veranderingen in het onderwijs zullen, op termijn, de manier waarop wij naar werk kijken beïnvloeden.
  • Voor het bieden van zorgzekerheid geldt dat dit ook invloed zal hebben.
  • Klimaatontwikkeling (althans de implementatie van plannen om de ernstige gevolgen van het tot nu toe gevoerde beleid te voorkomen) zal zowel positieve als negatieve gevolgen voor de economie hebben.

Er treden dus tal van verschuivingen op in de komende tijd.

Een eerlijke prijs betekent dat er een reële verhouding tussen kosten en opbrengsten is, dat voor arbeid en investeringen een evenwichtige vergoeding wordt gegeven. In een eerlijke prijs wordt ook rekening gehouden met eventuele effecten op het milieu.
Een eerlijke prijs is dus niet wat “de gek er voor geeft”!

Economie, ik zei het eerder al, houdt ook rekening met de toekomst. Dat betekent dat er, ook op macro-economische niveau, een zekere balans moet zijn tussen uitgaven en opbrengsten. Domweg stimuleren van de economie door er geld in te pompen werkt op termijn net zo min als grof bezuinigen om het overheidstekort te beperken.

Economie is geen keiharde wetenschap, het is balanceren op een slap koord om het evenwicht tussen groei en kosten in stand te houden.