SOLINKS

Basisinkomen

SOLINKS wil de financiële onzekerheid aanpakken door het invoeren van een basisinkomen. Met dit basisinkomen moet in de eerste levensbehoeften kunnen worden voorzien en zullen alle toeslagen overbodig zijn. Het komt ook in de plaats van alle andere uitkeringen; controle op uitkeringen wordt daardoor overbodig. Tegelijkertijd willen wij dat alle aftrekposten voor de inkomstenbelasting komen te vervallen en dat er een uniform belastingtarief wordt ingevoerd). Hoe hoog het basisinkomen moet worden en of het ook aan jongeren (volledig) moet worden toegekend dat weten wij niet, het is aan de politieke partijen om met een voorstel te komen. Wij denken dat het ergens tussen de € 18.000 en € 22.000 zal moeten zijn en dat het belastingtarief over overige inkomsten ongeveer 50% zal moeten zijn. Het uitbetalen van het basisinkomen kan via de belastingdienst worden geregeld.

De invoering van een basisinkomen heeft op tal van terreinen gevolgen, deze zullen bij de andere aandachtspunten worden meegenomen.

Wij verzoeken u onderstaande poll in te vullen op basis van de volgende veronderstellingen:

  • Het basisinkomen wordt € 20.000,-- per jaar
  • Overige inkomsten worden belast met een tarief van 50%
  • Alle aftrekposten en toeslagen komen te vervallen

Op de blog van Kees Alders vindt u een stuk over negatieve inkomstenbelasting als alternatief voor een basisinkomen.

Ik blijf even veel uren werken - 43.8%
Ik ga iets minder werken - 18.8%
Ik ga flink wat minder werken - 0%
Ik stop met werken - 25%
Weet niet - 12.5%