SOLINKS

Zorgzekerheid.

Goede zorg is een basisbehoefte waarbij de manier waarop de patiënt het ervaart leidend is. In samenspraak met de behandelend arts bepaalt de patiënt zelf wat er wel of niet gebeurt. Wij willen de zorgzekerheid bieden die daarbij hoort. Niet het geld maar de behoefte is leidend.

Zorg houdt ook rekening met de “omgeving”; mensen uit elkaar halen omdat één van hen zorg nodig heeft lost wellicht een probleem op maar creëert vaak ook een nieuw probleem.

Ook de samenleving heeft een rol bij het bieden van zorgzekerheid. Helpen, ondersteunen en signaleren is niet alleen een taak van professionals maar ook een verplichting die wij als mensen ten opzichte van elkaar hebben.

De overheid definieert wat er onder een menswaardig bestaan in een inclusieve samenleving wordt verstaan, regelt de financiën en treedt op als werkgever. De zorgverleners zijn autonoom. Zorg die niet binnen de definitie past kan, desgewenst, worden verzekerd bij een marktpartij.