SOLINKS

Migratie

Ruimte is het probleem niet! Migratie is al zo oud als de mensheid. Oorlogen, epidemieën, rampen , vervolging of overbevolking waren daar debet aan. Ook nu is de grote migratie naar Westerse landen het gevolg van oorlogen, maar deze stroom zuigt ook anderen aan die meer op basis van (vermeende) economische motieven hun heil elders zoeken.

Op basis van internationale verdragen zijn landen verplicht om oorlogsvluchtelingen op te vangen en een veilige plek te bieden. Dat leidt in de buurt van conflictgebieden tot de oprichting van kampen waar soms meer dan 100.000 mensen in veelal moeilijk omstandigheden wonen.

Migratie is geen probleem zolang het gedoseerd gebeurt, plotselinge grote bewegingen leiden tot weerstand. Deze weerstand vloeit voort uit angst voor andersdenkenden, verlies van werk en welvaart en (vermeende) onveiligheid.

Echter zolang wij er niet in slagen de oorzaken voor migratie weg te nemen en ook nalaten om het te reguleren dan zullen wij met enige regelmaat geconfronteerd worden met de gevolgen.

Binnen Europa zou het “probleem” gelijkmatig verdeeld moeten worden. Dan heb ik het echter niet over een getalsmatige verdeling maar vooral naar een verdeling op basis van de welvaart van een land. Met een grote taart is het nu eenmaal makkelijker delen dan met een petitfour.