SOLINKS

De zorg vraagt om samenwerking!

De laatste vier jaar is er veel veranderd in de zorg, wellicht noodzakelijk maar niet altijd op een even prettige manier, flink wat partijen zijn het er over eens dat de privatisering van de zorg niet heeft gebracht wat er van werd verwacht en overwegen een terugkeer van de ingeslagen weg. Het zou zo maar eens kunnen dat er een meerderheid te vinden is voor de invoering van een "Nationaal ZorgFonds".

De SP heeft de eerste stappen gezet en heeft inmiddels ruim 50.000 mensen hiervoor op de een of andere manier geïnteresseerd. Dat lijkt heel veel maar vertegenwoordigt nog niet eens voldoende stemmen voor 1 zetel in de Tweede Kamer. De SP heeft daar een uitgewerkt plan voor, de vraag is nu in hoeverre dit uitgewerkte plan ook op steun kan rekenen.
Die steun is waarschijnlijk aanzienlijk kleiner. Dat zou kunnen betekenen dat een breed gedragen plan uiteindelijk niet wordt uitgevoerd. En dat zou toch jammer zijn.

Daarom denk ik dat het verstandig is om met zo veel mogelijk partijen overeenkomst zien te bereiken over de invoering van een "Nationaal Zorgfonds" onder verantwoordelijkheid van de overheid.

Daarmee wordt in elk geval het hoofddoel bereikt, de invulling moet dan uitonderhandeld worden. De uitkomst zal dan niet precies zijn wat de SP nu voorstelt maar het hoofddoel is dan wel bereikt.