SOLINKS

Mijn politieke voorkeur.

Voor mij gaat politiek over het inrichten van een samenleving waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt en waarin niemand “langs de zijlijn staat”.

Waarin de Vrijheid van het individu alleen beperkt wordt door de vrijheid van zijn omgeving (Vrijheid houdt op waar het de Vrijheid van anderen aantast), waarin rechten en plichten voor iedereen gelijk zijn (Gelijkheid) en waar zo nodig voor elkaar wordt gezorgd (Broederschap). Een dergelijke samenleving kent een gedegen pakket aan Sociale Voorzieningen waardoor niemand in armoede hoeft te leven en waarborgt een goede zorg voor iedereen, voor iedereen bereikbaar onderwijs en voor iedereen passende huisvesting. Daarbij staat Internationale solidariteit hoog in het vaandel.

Vanuit deze gedachte heb ik tot op heden overwegend PvdA gestemd en ook de komende verkiezingen zal dat (ondanks wat er onder het huidige kabinet is gebeurd) waarschijnlijk de partij zijn die mijn stem krijgt. Maar dan moet er wel wat gebeuren! Want als het beeld dat de peilingen laten zien straks werkelijkheid wordt dan is een stem op de PvdA (als deze partij niet samen gaat werken met gelijkgezinde partijen) een verloren stem.

Samenwerkingspunten.

Met het vorenstaande in gedachten zou samenwerking gezocht moeten worden op de volgende punten:
Armoedebestrijding; Zorg; Huisvesting; Arbeidsmarkt; Klimaatontwikkeling; Migratie; Persoonlijke Ontwikkeling en Economie; Europa.

Daarbij gaat het er niet om dat op al deze punten een volledig dichtgetimmerd akkoord wordt gesloten. Er zijn immers verschillen tussen de partijen, de samenwerking beperkt zich tot de overeenkomsten. De verdere uitwerking volgt dan later binnen het parlement of binnen het kabinet. De hoofdlijnen zijn dan echter duidelijk.

Een voorbeeld:
De SP heeft een voorstel gemaakt voor de invoering van een Nationaal Zorgfonds. Andere partijen zijn het daar deels mee eens, al die partijen zijn voor het terugdraaien van de marktwerking in de zorg. Waarschijnlijk kan men het niet zondermeer eens worden over het volledige plan. Als dan door samen te werken wel het terugdraaien van de marktwerking veilig kan worden gesteld dan gaat de samenwerking bij de Zorg daar dus over. Om op dit punt een eerste stap te maken zal vanuit Solinks een burgerinitiatief worden opgestart.

Voor alle hier genoemde punten zal een (korte) notitie worden opgesteld.