SOLINKS

Arbeidsmarkt.

De veranderingen in de arbeidsmarkt gaan snel; werkgevers willen een soepeler ontslagrecht terwijl werknemers meer zekerheid zoeken. Beide wensen zijn ingegeven door de onzekerheid op de arbeidsmarkt.
En ondertussen gaat de robotisering en de automatisering in de wereld door. Veel banen aan de onderkant van de markt zullen daardoor verdwijnen. Ook de invoering van een basisinkomen en de daarbij horende vereenvoudiging van de belasting zal veel banen kosten.

Lees meer: Arbeidsmarkt

Schrijf reactie (1 Reacties)

Wat vindt SOLINKS?

De wereld is te ingewikkeld, er zijn te veel regelingen en dat leidt tot een samenleving waarin mensen zich buitengesloten voelen. Wij denken dat een samenhangend, sociaal en eenvoudig beleid daar wat aan kan veranderen. Dit beleid moet de volgende punten bevatten:

Lees meer: Wat vindt SOLINKS?

Schrijf reactie (1 Reacties)

Waarom SOLINKS?

Boosheid en een gevoel van onmacht bij een deel van de Nederlandse bevolking leidt tot een afname van het aantal “linkse” kiezers. Deze kiezers voelen zich niet gehoord of zelfs bedrogen. Dat baart ons zorgen. Met SOLINKS willen wij proberen om daar iets aan te veranderen. We willen deze mensen een platform bieden (in gesprekken of via de site) om hun mening kenbaar te maken. Wij gaan mede op basis van deze ideeën een achttal aandachtspunten opstellen en de politiek kan hier ook mee aan de slag.

Lees meer: Waarom SOLINKS?

Schrijf reactie (4 Reacties)

Hoe nu verder?

Na anderhalve maand is de bekendheid in Almere redelijk, maar landelijk valt er nog veel te winnen. Ons doel is om 500.000 mensen te interesseren om mee te doen aan onze beweging. Een ambitieus plan dat beseffen wij. De komende maand staat dus vooral in het teken van het verkrijgen van meer publiciteit.

Lees meer: Hoe nu verder?

Schrijf reactie (0 Reacties)