SOLINKS

Wat moet er veranderen op de arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt is enorm in beweging, enerzijds klinkt de roep om meer zekerheid, anderzijds wordt vooral op flexibiliteit gehamerd. In Kamerbreed van vandaag (10-09) spraken Buma (CDA) en Tiny Kox (SP) hier ook over. Afgelopen week liet Zijlstra (VVD) zich er over uit en bij D66 speelt het een belangrijke rol in hun verkiezingsprogramma. Het ging met name over twee zaken (de wet Werk en Zekerheid en de vervanging van de VAR) die onder het huidige kabinet zijn ingevoerd. Beide zaken liggen op dit moment onder vuur, zowel in de Tweede Kamer als bij werkgeversverenigingen.

Hoe nu verder?

Als ergens de klassieke tegenstellingen tussen "Links" en "Rechts" zichtbaar worden dan is het wel op dit punt. Aan de ene kant (rechts) meer vrijheid en aan de andere kant (links dus) meer zekerheid. De vrijheidswens geldt dan vooral voor de werkgevers en de zekerheidswens vooral voor de werknemers.

Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw was vooral de zekerheid een belangrijk issue. Vaste langdurige contracten en vaak langdurige dienstverbanden. De zekerheid die dit gad maakt het voor mensen onder meer mogelijk om hun leven te "plannen" en langdurige verplichtingen (zoals een hypotheek) aan te gaan. Langzamerhand verminderde die zekerheid de crisis van versterkte dit en steeds minder mensen kwamen voor een vast arbeidscontract in aanmerking. Het aantal ZZP-ers nam fors toe. 
Voor werkgevers zijn vaste, langdurige contracten lastig omdat daarmee de flexibiliteit van een belangrijke kostenfactor wordt beperkt. 

In een steeds groeiende economie was het echter niet zo'n groot probleem, maar bij een stagnatie of een crisis in de economie maakt het bedrijven kwetsbaar. Het lijkt een onoverkoombaar dilemma, de vrijheid van de werkgevers ten opzicht van de zekerheid voor de werknemers. De overheid (sociale zekerheid) zou hier een helpende hand kunnen bieden maar ook die doen op dit terrein een stapje terug. Maar toch ligt daar wellicht de oplossing.

De vraag aan de politiek is dan ook: op welke manier kan zij een rol spelen waarbij de flexibiliteit voor de werkgever optimaal wordt zonder de zekerheid van de werknemer aan te tasten?

Schrijf reactie (0 Reacties)

De peiling van Maurice de Hond

van deze week laat slechts twee kleine verschuivingen zien. VNL haalt (dankzij Jan Roos) twee zetels en de SP stijgt van 15 naar 16 zetels, Deze zetels zijn afkomstig van VVD (-1) en de PVV (-2).

Voor mij is de opkomst (hoewel we nog maar moeten zien of dat beklijft) van VNL een prima zaak als dat ten koste van de VVD maar vooral van de PVV gaat. Dat maakt de kans op sterk rechts kabinet (rond de VVD) kleiner en vermindert het risico van een grote PVV dat langs de zijlijn komt te staan.

Belangrijker nieuws gedurende afgelopen week waren echter de uitspraken van Emile Roemer (bij Pauw) en van Jesse Klaver (in het AD van vandaag). Beiden stellen zich dusdanig op dat een kabinetsdeelname er niet eenvoudiger op wordt. Roemer gaf aan dat hij niet aan een kabinet zal deelnemen als de marktwerking in de zorg niet wordt afgeschaft en Klaver geeft aan dat hij niet met de PVV wil regeren en de kans dat hij met de VVD zal regeren niet voor de hand ligt.

Daarmee wordt de vorming van een regering nog lastiger dan het al is en de kans op een kabinet met een vooral "rechtse" signatuur nog groter.

Overigens hebben SP, PvdA en GroenLinks in de laatste peiling bij elkaar 39 zetels en zouden gezamenlijk het grootste blok kunnen worden. Samen met de ChristenUnie (6), de Partij voor de Dieren (4) en 50PLUS (8) komen zij zelfs uit op in totaal 57 zetels ruimschoots voldoende om een aantal belangrijke "linkse" standpunten te realiseren.

Ik blijf het dan ook roepen: ga samenwerken om doelen te bereiken, het gaat niet om de poppetjes maar om het resultaat!  

Schrijf reactie (0 Reacties)

GPS036, koers naar links!

U kijkt zo lief! Wie kent Jan Peter Balkenende en zijn vier kabinetten niet? In de periode van zijn eerste drie kabinetten zaten de drie landelijke linkse partijen PvdA, SP en GL tezamen in de oppositie. In 2005 namen Adri Duivesteijn (PvdA), Tiny Kox (SP) en Leo Platvoet (GL) daarom het initiatief om een betere verstandhouding tussen deze drie linkse partijen te krijgen. De initiatiefnemers vonden het hoog tijd dat er een links alternatief moest komen voor het kabinet Balkenende. Een linkse samenwerking is dus niet iets van vandaag of gisteren, maar het speelt al heel lang.

In Almere is sinds kort een nieuw poging tot linkse samenwerking tussen GroenLinks, PvdA en SP gestart. Deze partijen willen hun gemeenschappelijke standpunten in toenemende mate gezamenlijk uitdragen onder de noemer GPS036, koers naar links: een nieuwe navigatiesysteem is geboren.

Weer een experiment op de bodem van de polderstad Almere. Niet zo gek, want experimenteren is in Almere de gewoonste zaak van de wereld. Het voordeel van experimenteren in Almere is dat succes altijd gegarandeerd is, moet ik jullie vertellen. Denk maar eens aan restafval op afstand. Grondstoffen worden huis-aan-huis aangeboden en de rest breng je zelf weg. En die 50 kilo restafval per inwoner per jaar halen we sowieso, met of zonder Diftar¹.

Even terug naar GPS036. Wat betekent GPS, volgens Van Dale? Afkorting van: Global Positioning System, een instrument waarmee je kunt bepalen waar je je bevindt. GroenLinks, SP en PvdA in Almere hebben dus een manier ontwikkeld om de gezamenlijke punten op de kaart te zetten. Hoera! Wat landelijk niet gelukt is, lijkt in Almere wel te kunnen. Wil je de wereld veranderen? Begin dichtbij; begin bij jezelf, zeg ik altijd!

Als het lukt, zal Almere historie schrijven, want iedereen -vriend en vijand- zal onthouden dat wat elders niet kan, wel in Almere kan. Het kan in Almere! Als het lukt, zal ik Femke Halsema, Wouter Bos en Jan Marijnissen uitnodigen. Niet voor een kopje koffie. Dat hebben ze al gehad in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Ik zal ze uitnodigen voor champagne en druivensap met bittergarnituur. Jolanda Sap, Job Cohen en Emile Roemer nodig ik ook uit voor een glaasje. Ik houd het zelf gewoon bij jus d’orange.

Maar wat als het niet lukt? Toen Adri Duivesteijn in 2006 naar Almere toe kwam, stelde ik hem deze vraag. Hij reageerde blozend: lokaal kun je als PvdA prima samenwerken met de VVD en het CDA. Dan heb je “PVC036”. Een soort pvc-buis of pvc-laminaat, zeg maar!

Er is op deze wereld niets mooiers dan vrijheid. Wanneer je de vrijheid hebt om te kiezen, kies dan voor een socialer en rechtvaardiger (lokaal) bestuur. Een samenwerking op links heeft daarom mijn voorkeur. Fatsoen, moet je doen!

¹ Diftar staat voor: "Tarief differentiatie afvalstoffenheffing".

 
 
Schrijf reactie (2 Reacties)

Discriminatie.

Ik heb lang getwijfeld of ik hier wel iets over moest schrijven. Heb het uiteindelijk toch maar gedaan. Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. En op zich is er niets mis met het maken van onderscheid. Het helpt ons om “goed” en “slecht” uit elkaar te houden, om “gevaar” en “veiligheid” te herkennen en bij tal van zaken die ons helpen om te overleven.

Lees meer: Discriminatie

Schrijf reactie (4 Reacties)