SOLINKS

Het bestuur

De roep om meer en een breder gedragen democratie is groot en daar moet ook aan tegemoet worden gekomen. De stand van de techniek laat dat ook toe.

Toch denk ik dat een getrapte democratie (dus ons huidige systeem) een toekomstbestendige vorm is. Wel moet je daar dan de burgers er zoveel mogelijk bij betrekken, daarbij past echter wel enige terughoudendheid als je bedenkt dat de meerderheid niet wordt bepaald door het geluidsvolume dat wordt geproduceerd.

Met de "Nacht van Schmelzer" (dit jaar 50 jaar geleden) begon in feite de invoering van de particratie (daarbij bepaalt niet het individu wat hij stemt, maar is het partijbelang leidend). En met het groter worden van het aantal partijen en het kleiner worden van de meerderheden waarop een coalitie kon bogen werd het strenger handhaven van deze particratie steeds belangrijker. Dit is in feite een beperking van onze democratie en staat ook op gespannen voet met het zonder last aanvaarden van een kamerzetel.

Wat mij betreft zou de particratie moeten worden doorbroken, dat maakt het wel lastiger om coalities te vormen. Het zorgt er wellicht ook voor dat men bij het vormen van een coalitie wat gedegener te werk gaat en dat het woord van de "burger" wat vaker wordt gehoord.

Verder moet er vaker naar de mening van de burger worden gevraagd. Niet via het referendum zoals het nu is georganiseerd, dat lijdt (door het adviserend karakter) alleen maar tot een grotere verwijdering tussen de politiek en de burger, maar door een correctief en bindend referendum. In een eerdere blog schreef ik daar al eens over: "Als de politiek goed functioneert dan is een referendum overbodig".

Ook moeten zaken op het juiste niveau worden besproken; een gemeente gaat niet over "boren naar schaliegas" en het parlement zou wel gek zijn als zij zich zouden bemoeien met "de lokale verkeersregulatie". Op dit moment wordt daar regelmatig niet voldoende rekening mee gehouden. Maar als je er niet over gaat, dan bemoei je er dus op politiek niveau ook verder niet mee.

Wat mij verder nog stoort aan de huidige manier van politiek bedrijven is de jachtigheid waarmee het gebeurt. Een aanslag in Brussel (hoe verschrikkelijk ook) zorgt onmiddellijk voor een debat over de veiligheid in Nederland. Waarom? Wordt het in Nederland veiliger door het debat? Ik denk van niet, de veiligheidsdiensten letten ook zonder zo'n debat echt wel iets scherper op. 

Deze blog maakt onderdeel uit van: "Een wereld zonder gedwongen arbeid."