SOLINKS

Er wordt samengewerkt!

Amsterdam geeft het goede voorbeeld als het over linkse samenwerking gaat. SP (coalitiepartij), Groen:Links, PvdA en de Partij van de Ouderen (oppositie partijen) hebben dit door de raad geloodst. Het kan dus wel! Het wordt tijd dat dit op landelijk gebied ook gaat gebeuren (maar dan liefst nog wel voor de verkiezingen).

Met het voorstel zelf ben ik niet zo blij omdat ik het raar vind dat een gemeente het landelijke beleid (en daar zou het toch geregeld moeten worden) niet zou moeten doorkruisen. Voor de gemeente zelf zal het niet zoveel uitmaken, de meeste werknemers zullen niet de leeftijd hebben dat zij er voordeel van hebben (te meer omdat het minimumjeugdloon voor 21 jarigen al, in twee stappen, komt te vervallen).

Voor toeleveranciers wel, tenminste op papier. Want stel je hebt een bedrijf en je wilt meedoen aan een aanbesteding in Amsterdam. Dan heb je twee opties: of je geeft al je werknemers minimaal het minimumloon voor volwassenen (waardoor de kosten oplopen) of je ontslaat je jongere medewerkers en neemt een aantal jongeren via een uitzendbureau in dienst (je kosten gaan dan ook wel iets omhoog maar minder hard). Daarmee bereik je tevens dat je arbeidspotentieel flexibeler wordt.