SOLINKS

De stress van de zorgverlener.

Als ik naar mijn werkweek kijk dan bestaat die, als ik alles op tijd wil inleveren, voor 25% van de tijd uit administreren. En daarvoor ben ik niet in de zorg gaan werken. Mensen helpen en verzorgen daar ligt mijn passie, anders had ik wel een kantoorbaan gekozen. Maar als ik mijn administratie niet tijdig doe dan word ik niet betaald voor mijn werk en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Natuurlijk kan ik het uitbesteden en soms moet dat wel omdat het mij anders nog meer tijd kost.

Ik werk als ZZP-er en (voor gecontracteerde zorg) in een zorgcoöperatie. Dat betekent dat ik minimaal van twee verschillende systemen gebruik moet maken. Een systeem voor de ZZP-er (DINZ) en een systeem voor het werk dat ik via de zorg coöperatie verricht. Daarnaast is er nog een derde administratieve vorm (vooral van belang als de grens van de gecontracteerde zorg bereikt is) via de actie van cessie van een cliënt. Ook dit stelt weer andere eisen aan de manier van administreren maar ook aan de aan te leveren formulieren. Op dit moment (we schrijven begin juli) is de bij een zorgverzekeraar gecontacteerde zorg verbruikt. Dat betekent of geen zorg meer verlenen of dit direct met de cliënt te af te handelen (via een acte van cessie, wat voor hen vaak belastend is).

Voor de declaraties als ZZP-er zijn wij dus aangewezen op DINZ, dat systeem levert de meeste problemen op. Meer dan 50% van de declaraties via dit systeem worden een of meerder malen afgekeurd. U kunt zich voorstellen dat dit tijdrovend en erg frustrerend. Het is zelfs zo ingewikkeld dat een aantal collega’s en ik een medewerker van DINZ inhuren om de administratie voor ons te doen. Eigenlijk een vreemde zaak denk ik.

Ik zou zo graag doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. Wie gaat mij helpen?