SOLINKS

Discriminatie.

Ik heb lang getwijfeld of ik hier wel iets over moest schrijven. Heb het uiteindelijk toch maar gedaan. Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. En op zich is er niets mis met het maken van onderscheid. Het helpt ons om “goed” en “slecht” uit elkaar te houden, om “gevaar” en “veiligheid” te herkennen en bij tal van zaken die ons helpen om te overleven.

Discriminatie is pas erg op het moment dat wij er voordelen of nadelen aan verbinden. Als een groep of een individu iets niet (of juist wel) mag vanwege een “verschil” in huidskleur, geloof, geaardheid of wat dan ook. Dan verandert discriminatie van “het maken van onderscheid” in het “uitsluiten op basis van verschillen”.

Discriminatie is tegelijkertijd ook een waarde oordeel. Wat ik discriminatie (in de zin van “uitsluiten”) vind hoeft dat voor iemand anders niet te zijn. Niet discrimineren is ook iets van anderen accepteren.

De hele discussie over “zwarte piet” is een lastig probleem. Aan de ene kant heb je de “witte” Nederlanders die zich bekneld voelen (in hun eigen land) en aan de andere kant heb je de “zwarte” Nederlanders die zich door de figuur van “zwarte piet” weggezet voelen als tweederangs burgers of te kort voelen gedaan ten opzichte van hun verleden. Het vervelende is dat wij het nooit goed kunnen doen. Of je het nu afschaft of niet er zal altijd een groep zijn die zich gediscrimineerd voelt. Wat nodig is dat wij leren om rekening met elkaar te houden. Als er een groep is die zich ergens aan stoort dan gaan wij serieus kijken of het verstandig is om dat te verhelpen. Om de groep die het niet wil veranderen tegemoet te komen doen we dat niet in een keer (ook handig voor de kinderen want wat als je vier jaar bent en geniet van het feest en dat je dan van de een op andere dag alle liedjes waar zwarte piet in voorkomt moet aanpassen, dat werkt niet). Dus ja zwarte piet mag (wat mij betreft) weg maar niet van de een op de ander dag, een periode van 5 jaar lijkt mij een mooie tijd.

Moorkoppen, negerzoenen, jodenkoeken en nog veel meer van dat soort woorden kunnen we best veranderen. Maar de vraag is of dat moet. Ik heb bij een moorkop nooit aan iemand met een donkere huidskleur gedacht en negerzoenen vond ik vooral lekker. Ook een jodenkoek heeft voor mij niets te maken met het jodendom. In andere talen kent men zeer waarschijnlijk ook woorden die ooit verwezen naar bezetters of veroveraars. Ik vind dit meer cultureel erfgoed. Voor mij heeft het niets met discriminatie te maken.

Dan nog kunstuitingen, schilderijen (ook op de gouden koets) en meer van dat soort zaken geven een beeld van onze geschiedenis daar moet je niets aan willen veranderen. De geschiedenis staat immers vast, daar kunnen wij niets aan veranderen.

Nederland, net als de rest van de wereld, verandert daar moeten wij iets mee. Er moet ruimte zijn voor andere feestdagen dan de dagen die bij onze cultuur horen. Daarbij moet het niet langer zo zijn dat iedereen “verplicht” is om aan alles mee te doen. We zouden eens moeten kijken of het mogelijk is om een soort keuze feestdag te creëren. Dat hoeft geen extra vrije dag op te leveren, wij kunnen best een paar dagen die wij nu vrij zijn variabel maken om anderen de ruimte te geven om op andere dagen hun feest te vieren. Met drie variabele dagen moet dat op te lossen zijn.

Tot slot, gedenken. Voor zover ik weet is er geen enkel land dat stilstaat bij zijn eigen “wandaden”. Wij herdenken de doden die door anderen zijn veroorzaakt en vieren het her verkrijgen van onze vrijheid. Dat moeten wij blijven doen. Maar wellicht moeten wij iets met een dag waarop wij stilstaan bij de misdaden die door de mensheid zijn begaan. Dat zou een dag kunnen zijn die wereldwijd wordt ingevoerd (hoewel er dan natuurlijk regimes zullen zijn die zeggen dat zij daar niet aan mee hebben gedaan).

En wat discriminatie (in de zin van “uitsluiten”) betreft: ik doe mijn best om niet te discrimineren. Ik ben echter ook maar een mens.