SOLINKS

En weer een poging tot samenwerking op links.

GroenLinks en de SP slaan de handen ineen. Op het eerste gezicht is dat een goede zaak. Maar als je verder kijkt dan is het wellicht het tegendeel.

Wat is er aan de hand? Volgende week dinsdag worden de (uitgelekte) stukken van het kabinet gepresenteerd, daarna volgende Algemene Beschouwingen. Juist nu hebben GroenLinks en de SP er voor gekozen om een plan voor een eerlijkere verdeling van de inkomens te lanceren. Het plan is kostenneutraal en kan dan ook ingebracht worden zonder dat extra bezuinigingen of investeringen noodzakelijk zijn.
Op zich niet zo'n slecht plan, maar waarom kiest men er voor om het nu te doen? 

Zonder steun van andere partijen zal dit plan het niet halen, SP en Groenlinks hebben samen immers slechts 19 zetels. Zelfs als de PvdA mee stemt dan nog gaat het (samen 55 zetels) nog niet lukken. Waarom doen ze het dan en kiezen zij er niet voor om dit bij de verkiezingen in te brengen en daarvoor vooraf steun te zoeken? Waarschijnlijk willen zij de kiezers duidelijk maken van welke partijen men iets kan verwachten.

Naast GroenLinks en SP zouden ook ChristenUnie, 50PLUS, Kuzu/Ozturk en wellicht Van Vliet dit voorstel vanuit de oppositie kunnen steunen. Met elkaar komt men dan op 27 zetels. Misschien dat D66 (heeft iets over vermindering van de inkomensverschillen in het verkiezingsprogramma opgenomen) en ook het CDA er nog wel voor te porren zijn (daarmee komt de teller op: 52 zetels). Met de steun van de PvdA kan er dan een meerderheid ontstaan.

Tegelijkertijd zal het kabinet (bij monde van minister Dijsselbloem, PvdA) een dergelijke motie ontraden. Daardoor komt de PvdA in een spagaat: men wil wel maar heeft ook afspraken in de coalitie gemaakt. Als het voorstel (met steun van de PvdA) een meerderheid haalt dan zal dat waarschijnlijk tot een kabinetscrisis leiden en daar zit men bij de PvdA niet op te wachten. Het voorstel zal dan alsnog niet worden uitgevoerd en dus wordt er niets mee bereikt door het voorstel nu te doen. Veel beter zou het zijn om dit mee te nemen naar de verkiezingen en er een groter draagvlak voor te vinden. De kans dat er dan iets van terecht komt is, denk ik, aanmerkelijk groter.