SOLINKS

Het dak is dicht!

Na vier jaar hakken en schaven is de reparatie afgerond; de hoogste tijd om de rest van het huis te renoveren.

Om te kunnen beslissen over het plan van aanpak is het van belang om eerst naar de status van het huis te kijken. De muren en het dak zijn weliswaar redelijk toekomstbestendig; de indeling en inrichting bepalen toch in belangrijke mate hoe prettig wij ons zullen voelen.

Stand van zaken.

Nadat wij bij de vorige verbouwing de zuilen hadden afgebroken zijn er een groot aantal ruimtes ontstaan waarin wij naast elkaar aan de toekomst hebben gebouwd. Waar het de verwachting was dat het wegnemen van de zuilen voor een bredere samenleving zou zorgen kozen wij, door het ontbreken van een gezamenlijk doel, voor een verdere opdeling van ons huis. Deze opdeling werd nog vergroot door invloeden van buitenaf. De zuilen zijn vervangen door een groter aantal schotten en de gezamenlijke ruimte werd verder verkleind. Het effect is dat verschillen niet kleiner zijn geworden maar juist zijn toegenomen.

De komende maanden moet duidelijk worden hoe de renovatie wordt aangepakt, gaan wij door op de ingeslagen weg (consolidatie), kiezen wij voor een wat ingrijpender verbouwing (het roer gaat om) of is het voldoende om wat accenten aan te passen (een kleine verbouwing)?

Laten wij de alternatieven eens nader bekijken.

De consolidatie.

De eenvoudigste optie is om de bestaande ruimtes te handhaven, de renovatie is dan snel afgerond en de overlast is beperkt. Het nadeel is dat er niets wordt opgelost. Wij zitten vast in hetzelfde gebouw en als een groep meer ruimte wil dan gaat dat ten koste van of de gezamenlijke ruimte of van de ruimte van een andere groep. De kans dat de spanningen op den duur verder op zullen lopen is groot.

Een kleine verbouwing.

Een iets ingrijpender aanpassing kan worden gedaan door de gezamenlijke ruimte wat te vergroten en het aantal hokjes enigszins te beperken. Het raamwerk blijft echter grotendeels overeind. Hier een daar een likje frisse verf zorgt er voor dat wij weer een tijdje verder kunnen, maar in essentie blijven de verschillen bestaan, ze worden hooguit (tijdelijk) wat kleiner. Wij kunnen weer een tijdje verder; echt toekomstbestendig is het allemaal nog niet.

Het roer gaat om.

Wij kunnen het ook rigoureus aanpakken; we slopen alle binnenmuren (met uitzondering van de draagmuren) er uit en beginnen opnieuw. Na de zuilen en de hokjes kiezen wij voor een open samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Daarbij zijn de draagmuren (onze normen en waarden) een belangrijk onderdeel maar is er ruimte voor een persoonlijke invulling waarbij de vrijheid van het individu alleen beperkt wordt door de vrijheid van anderen. Naast de eigen identiteit speelt solidariteit een belangrijke rol. Dit is een ingrijpende verbouwing en vraagt veel van ons, maar (als wij het goed doen) resulteert het wel in een gebouw dat toekomstbestendig is. De belangrijkste voorwaarden om het op deze manier te kunnen doen is dat wij het gezamenlijk doen; er is geen ruimte om groepen of individuen aan de zijlijn te laten toekijken.

Het is tijd om te kiezen!

De consolidatie. - 0%
Een kleine verbouwing. - 0%
Het roer moet om. - 100%