SOLINKS

In een ideale samenleving* is er geen honger, geen lijden door ziekte en geen geweld. Helaas leven wij niet in een ideale samenleving en hebben wij dus ook met deze zaken te maken. Als je naar de wereld kijkt dan zie je dat honger, lijden door ziekte en geweld deels gerelateerd zijn aan de financiële situatie van mensen ten opzichte van anderen in hun “omgeving”.

Om dit te bestrijden moet dus gekeken worden hoe wij kunnen komen tot een meer evenwichtige verdeling van de middelen die de aarde ons biedt. Als eerste moet je dan opmerken dat die middelen niet onbeperkt zijn en dat wij er dus verstandig mee om moeten gaan. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de aarde (en daarmee de voortgebrachte middelen) niet van iemand maar van ons allemaal is. Helaas kunnen wij de ontwikkelingen van de afgelopen duizenden jaren niet terugdraaien en hebben wij dus te maken met grenzen, economische verschillen en landeigendom.

Nu gaan wij hier geen revolutie bepleiten om tot een gelijke verdeling te komen, er zijn ook redenen voor verschillen. Wel vinden wij dat de verdeling van de middelen evenwichtiger moet. Eigenlijk zou dat wereldwijd moeten gebeuren, dat is echter een brug te ver daarom gaan wij nu eerst maar eens kijken hoe dit in Nederland te realiseren zou zijn.

Een meer gelijkmatige verdeling zal zonder ingrijpen van de overheid niet lukken en als de overheid het oppakt zal het ook niet van de een op andere dag gerealiseerd zijn. Het wordt dan ook een langdurig proces waarbij zaken als “kapitaalvlucht” en een “een economie zonder grenzen” een belangrijke rol spelen. Niets doen en het zo laten als het is, is echter ook geen optie dan zal de ideale samenleving steeds verder van ons verwijderd raken.

Een volgende regering zal moeten worden gevormd op basis van het “mensdenken” en niet op basis van het “marktdenken”. Niet langer moet “de markt” centraal staan maar “de mens”. Dat wil niet zeggen dat er niet naar de overheidsfinanciën gekeken moet worden. Met “de mens” wordt immers ook “de toekomstige mens” bedoeld.

Onze toekomstvisie.

Regeren doe je, al was het alleen al om te voorkomen dat het beleid steeds radicaal moet worden aangepast, op basis van een toekomstvisie. Natuurlijk weet niemand hoe de wereld er over 50 jaar uit zal zien. Wij hebben gekozen voor een toekomstvisie die zich uitstrekt over een periode van 25 jaar. Daarnaast wordt een toekomstvisie ook bepaald door de manier waarop “je in het leven staat”, het is dus niet waardenvrij. Wij denken (en hopen) dat er over 25 jaar een wereld zal zijn met geen (of minder) grenzen; een wereld zonder armoede en met veel minder geweld. Een wereld waarin ook de ongelijkheid kleiner zal zijn. Een wereld waar de behoefte aan arbeid sterk zal zijn verminderd en waarin de levensverwachting verder zal zijn gestegen en een wereld waar het recht om te zijn en te geloven wat hij of zij wilt voor iedereen geldt.

Hoe gaan wij dit verwezenlijken?

Dat weten wij nog niet, wij hebben daar wel ideeën over maar dat is voor nu minder relevant. Waar het om gaat is dat wij met zoveel mogelijk anderen in discussie komen om er voor te zorgen dat er een breed gedragen en sociaal uitgangspunt ontstaat op basis waarvan “linkse” partijen tot een verregaande samenwerking kunnen komen.

* Wij geloven niet dat de "ideale samenleving" ooit bereikt zal worden wel streven wij er naar om dit zo dicht mogelijk te benaderen.