SOLINKS

SOLinks wil de mensen (al dan niet lid van een politieke partij) die vinden dat politiek vooral hoort te gaan over het bereiken van doelen een platform bieden om daar over mee te praten. SOLinks denkt dat doelen het eenvoudigst bereikt kunnen worden door voor samenwerking te kiezen en is dan ook voor een verregaande samenwerking tussen partijen (en niet voor een fusie) op basis van overeenkomsten. SOLinks heeft geen mening over de verschillende onderwerpen, dat is aan de partijen. Als u invloed wilt uitoefenen op de standpunten van een partij dan kunt u dat doen door lid te worden (het is niet duur) van een politieke partij of door uw stem aan die partij te geven (dan heeft u weliswaar geen invloed op het standpunt van die partij maar wel op het gewicht dat het standpunt van die partij binnen eventuele coalitieafspraken kan hebben).

SOLinks gaat dus alleen over samenwerken maar vindt wel dat die samenwerking niet vrijblijvend moet zijn en ook niet pas na de verkiezingen moet worden uitgevoerd. Samenwerking moet mede bijdragen aan de duidelijkheid van de politiek en dus ook inzet zijn bij verkiezingen.

Een voorbeeld: De SP stelt voor om een "Nationaal ZorgFonds" in te stellen. De PvdA (maar ook andere partijen) zijn het daar op zich wel mee eens maar willen het op een iets andere manier invullen. Als de partijen bereid zijn om samen te werken op de hoofdlijn (instellen van een "Nationaal ZorgFonds") dan wordt de kans groter dat het er ook daadwerkelijk van komt. De details kunnen dan later worden uitonderhandeld. Als de SP er op zou staan dat het precies zo wordt als zij dat wil dan komt het er waarschijnlijk alleen als de SP de absolute meerderheid haalt. Nu kun je dat wellicht ook uitonderhandelen tijdens de coalitiebesprekingen. Als er een aantal partijen is die zich uitgesproken heeft voor een "Nationaal ZorgFonds" dan is de kans groter dat het onderdeel wordt van deze besprekingen. En bovendien heb ik als kiezer ook graag enige invloed op de invulling van een dergelijk fonds, door voor een bepaalde partij te kiezen kan ik dan enigszins sturen.

Zo zijn er vast nog drie of vier punten waarop een aantal partijen het eens kunnen worden. Naar mijn mening geeft dit de kiezer een duidelijker beeld van welke kant de politiek op wil. 

Gezocht.

Samenwerken doe je niet alleen en anderen laten samenwerken lukt ook niet in je eentje. Ik ben dus op zoek naar mensen die willen dat de politiek duidelijker wordt en die samenwerking tussen partijen "af willen dwingen". Dat kan ik niet alleen en ook niet met een man of 10. Wij zullen met velen moeten zijn om iets te kunnen bereiken! En veel tijd is er niet meer.

Ik ben benieuwd wat u er van vindt!